โอปอล (Opal) Color Play 8 กะรัต

++ สินค้าหน้าร้านพร้อมขายค่ะ ++

โอปอล (Opal) Color Play 8 กะรัต

โอปอล (Opal) Color Play 8 กะรัต ด้านข้าง

โอปอล (Opal) Color Play 8 กะรัต ด้านข้างๆ

ราคา 12,600 บาท

โอปอล (Natural Opal color play) ขนาด 8 กะรัต ผลึกเล่นสี ขนาดพอเหมาะ สีได้ ทรงได้ สำหรับทำหัวแหวนคะ

++ สินค้าหน้าร้านพร้อมขายค่ะ ++