Gems Gallery >> โอปอล – Opal

โอปอล – Opal

Opal

เหมาะกับ : อาทิตย์ - ผู้ใหญ่รัก, จันทร์ - ขยัน, อังคาร - อสังหาริมทรัพย์, พุธกลางวัน - รวย, พุธกลางคืน - บริวารรัก, พฤหัส - สุขภาพ และ เสาร์ - มีอำนาจ

  • ราคา กรุณาสอบถามคะ โอปอล (Natural Opal color play) เม็ดโต ขนาด 19.77 กะรัต ผลึกเล่นสีชัดเจน สีได้ ทรงได้ แนะนำให้เก็บเลยคะ

    โอปอล (Opal) Color Play 19.77 กะรัต

    ราคา กรุณาสอบถามคะ โอปอล (Natural Opal color play) เม็ดโต ขนาด 19.77 กะรัต ผลึกเล่นสีชัดเจน สีได้ ทรงได้ แนะนำให้เก็บเลยคะ

  • ราคา 12,600 บาท โอปอล (Natural Opal color play) ขนาด 8 กะรัต ผลึกเล่นสี ขนาดพอเหมาะ สีได้ ทรงได้ สำหรับทำหัวแหวนคะ

    โอปอล (Opal) Color Play 8 กะรัต

    ราคา 12,600 บาท โอปอล (Natural Opal color play) ขนาด 8 กะรัต ผลึกเล่นสี ขนาดพอเหมาะ สีได้ ทรงได้ สำหรับทำหัวแหวนคะ